Манай улсад ажилласан НҮБ-ын шинжээчид Монгол Улсын хууль зүйн тогтолцооны хараат бус байдлыг үнэлсэн урдчилсан дүгнэлтийг танилцууллаа.

Манай улсад ажилласан НҮБ-ын шинжээчид Монгол Улсын хууль зүйн тогтолцооны хараат бус байдлыг үнэлсэн урдчилсан дүгнэлтийг танилцууллаа.

#live,