-Хэвлэлийн хурал-

Нүүрсний хулгайн нээлттэй сонсголд иргэд хяналт тавих, мөн хууль бусаар алт олборлогчдоос болж малчдын бэлчээр сүйдэж байгаа талаар ТББ-уудаас мэдээлэл өглөө. 

-Хэвлэлийн хурал-

Нүүрсний хулгайн нээлттэй сонсголд иргэд хяналт тавих, мөн хууль бусаар алт олборлогчдоос болж малчдын бэлчээр сүйдэж байгаа талаар ТББ-уудаас мэдээлэл өглөө. 

#live,