-Хэвлэлийн хурал-

АТГ-аас цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл өглөө. 

2023 оны эхний 11 сард гэмт хэргийн талаарх 1,477 гомдол мэдээлэлд мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулснаас 610 гомдол мэдээлэл буюу 41.3 хувьд нь хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын хэрэг нээсэн байна. 

Үүнээс 773 гомдол мэдээлэл буюу 52.3 хувьд нь хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах, 38 гомдол мэдээлэл буюу 2.6 хувийг харьяаллын дагуу шилжүүлэх саналтай прокурорт тус тус шилжүүлсэн аж. 

Мөн нэг гомдол мэдээллийг хамтатган шалгаж, 55 гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй, гомдлын шийдвэрлэлт 96.3 хувьтай байгааг мэдээлэв. 

-Хэвлэлийн хурал-

АТГ-аас цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл өглөө. 

2023 оны эхний 11 сард гэмт хэргийн талаарх 1,477 гомдол мэдээлэлд мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулснаас 610 гомдол мэдээлэл буюу 41.3 хувьд нь хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын хэрэг нээсэн байна. 

Үүнээс 773 гомдол мэдээлэл буюу 52.3 хувьд нь хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах, 38 гомдол мэдээлэл буюу 2.6 хувийг харьяаллын дагуу шилжүүлэх саналтай прокурорт тус тус шилжүүлсэн аж. 

Мөн нэг гомдол мэдээллийг хамтатган шалгаж, 55 гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй, гомдлын шийдвэрлэлт 96.3 хувьтай байгааг мэдээлэв. 

#live, #атг,