- СЭТГЭЦИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОВСРОЛЫГ ХҮН БҮРД -

Panic disoirder буюу Сандрах эмгэг гэдэг нь ямар ч аюул осол тулгараагүй байтал гэнэтхэн айдас түгшүүр, асар их дарамт мэдрэх үйл явц юм. Сандрах эмгэг хөдлөх үед та бүх хяналтаа алдаж, зүрхний шигдээс болж байгаа юм шиг, эсвэл бүр үхэж байгаа юм шиг санагдах нь ч бий.

- СЭТГЭЦИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОВСРОЛЫГ ХҮН БҮРД -

Panic disoirder буюу Сандрах эмгэг гэдэг нь ямар ч аюул осол тулгараагүй байтал гэнэтхэн айдас түгшүүр, асар их дарамт мэдрэх үйл явц юм. Сандрах эмгэг хөдлөх үед та бүх хяналтаа алдаж, зүрхний шигдээс болж байгаа юм шиг, эсвэл бүр үхэж байгаа юм шиг санагдах нь ч бий.

#Эрүүл мэндийн яам,