www.Newswire.mn сайт нь 2019 оны наймдугаар сараас үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд "Бүрэн Түшиглэн" ХХК-ийн өмч юм.