ЖДҮ үйлдвэрлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнүүдийг экспортонд гаргахад тулгамдаж буй асуудлууд, Төрийн болон холбогдох байгууллагууд энэ асуудалд ямар гарц шийдэл байгаа талаар зөвлөлдөх уулзалт болов.

Уулзалтад Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, ЖДҮ газар, ГХӨГ, ГЕГ, ГХЯ, ХХААХҮЯ, МҮХАҮТ зэрэг холбогдох байгууллагууд үйлдвэрлэл эрхлэгчид, Хятадын Хөх хотын Гаалийн иж бүрэн баталгаат Олон Улсын худалдааны төв дэх МОНГОЛД ҮЙЛДВЭРЛЭВ худалдааны төвийг эрхлэгч Замч компанийн удирдлагууд оролцлоо.

ЖДҮ үйлдвэрлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнүүдийг экспортонд гаргахад тулгамдаж буй асуудлууд, Төрийн болон холбогдох байгууллагууд энэ асуудалд ямар гарц шийдэл байгаа талаар зөвлөлдөх уулзалт болов.

Уулзалтад Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, ЖДҮ газар, ГХӨГ, ГЕГ, ГХЯ, ХХААХҮЯ, МҮХАҮТ зэрэг холбогдох байгууллагууд үйлдвэрлэл эрхлэгчид, Хятадын Хөх хотын Гаалийн иж бүрэн баталгаат Олон Улсын худалдааны төв дэх МОНГОЛД ҮЙЛДВЭРЛЭВ худалдааны төвийг эрхлэгч Замч компанийн удирдлагууд оролцлоо.

#live, #ГЕГ, #ГХЯ, #ждү, #мүхаүт, #ххаахүя, #Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, #ЖДҮ газар, #ГХӨГ,