Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооноос "Хавдаргүй Монгол" төслийн хүрээнд бүх сумын эмнэлгийн эмэгтэйчүүдийн төрөх орыг шинэчлэх ажил эхэлсэн талаар мэдээлэл өглөө. 

Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооноос "Хавдаргүй Монгол" төслийн хүрээнд бүх сумын эмнэлгийн эмэгтэйчүүдийн төрөх орыг шинэчлэх ажил эхэлсэн талаар мэдээлэл өглөө. 

#live, #Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо,