УИХ-ын 2024 оны сонгуулийн үйл явц ажиглалт, мониторингийн талаар ТББ-уудаас мэдээлэл өглөө. 

УИХ-ын 2024 оны сонгуулийн үйл явц ажиглалт, мониторингийн талаар ТББ-уудаас мэдээлэл өглөө. 

#live, #УИХ-ын 2024 оны сонгуулийн үйл явц, #мониторинг,