Ерөнхийлөгч асан Х.Баттулгыг хамаарал бүхий сүлжээгээрээ эрх мэдэл, холбоо сүлбээгээ ашиглаж их хэмжээний мөнгийг хэдхэн гэр бүлийн хэмжээнд эргэлдүүлсэн асуудлаар Мөрдөн байцаах албанд шалгуулахаар хандаж байгаа талаар мэдээлэл өглөө. 

Ерөнхийлөгч асан Х.Баттулгыг хамаарал бүхий сүлжээгээрээ эрх мэдэл, холбоо сүлбээгээ ашиглаж их хэмжээний мөнгийг хэдхэн гэр бүлийн хэмжээнд эргэлдүүлсэн асуудлаар Мөрдөн байцаах албанд шалгуулахаар хандаж байгаа талаар мэдээлэл өглөө. 

#live, #Ерөнхийлөгч асан Х.Баттулга,