Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 38.13-т заасны дагуу сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр болон түүнд хийсэн аудитын дүгнэлтийг байршуулж байна.

Намуудын мөрийн хөтөлбөрт хийсэн аудитын дүгнэлттэй ЭНД дарж танилцна уу. 

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 38.13-т заасны дагуу сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр болон түүнд хийсэн аудитын дүгнэлтийг байршуулж байна.

Намуудын мөрийн хөтөлбөрт хийсэн аудитын дүгнэлттэй ЭНД дарж танилцна уу. 

#Үндэсний аудитын газар, #27 нам, #2 эвслийн мөрийн хөтөлбөрт өгсөн аудитын дүгнэлт,