-Хэвлэлийн хурал-

Усны газраас нүхэн жорлонгоос үүдэлтэй ундны усны бохирдол болон цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл өглөө. 

-Хэвлэлийн хурал-

Усны газраас нүхэн жорлонгоос үүдэлтэй ундны усны бохирдол болон цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл өглөө. 

#нүхэн жорлон, #Усны газар, #Ундны усны бохирдол,