Богд хааны ордон музейд “Бурхан багшийн лагшин эрдэнэс” залрах талаар мэдээлэл өглөө. 

Богд хааны ордон музейд “Бурхан багшийн лагшин эрдэнэс” залрах талаар мэдээлэл өглөө. 

#live, #Богд хааны ордон музей, #“Бурхан багшийн лагшин эрдэнэс”,