/Цахим шилжилтийн сайн туршлагууд/

Эстони Улс нь цөөхөн ердөө 1.3 сая хүнтэй боловч Монгол улстай адилхан социалист тогтолцоонд олон жил болсон, бичиг цаасны соёл адилхан улс боловч цахим шилжилтийг маш түргэн, оновчтой хийх замаар дэлхийд цахим засаглалаараа тэргүүлэгч орнуудын нэг болж чадсан юм.

ЦХХХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга Б.Батцэцэг, ЦХХХ-ны сайдын зөвлөх С.Тэнгис нарын оролцсон:

Цахим шилжилтийн сайн туршлагыг Batse Tengis - YouTube хобоосоор орж сонсоорой. 

 

/Цахим шилжилтийн сайн туршлагууд/

Эстони Улс нь цөөхөн ердөө 1.3 сая хүнтэй боловч Монгол улстай адилхан социалист тогтолцоонд олон жил болсон, бичиг цаасны соёл адилхан улс боловч цахим шилжилтийг маш түргэн, оновчтой хийх замаар дэлхийд цахим засаглалаараа тэргүүлэгч орнуудын нэг болж чадсан юм.

ЦХХХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга Б.Батцэцэг, ЦХХХ-ны сайдын зөвлөх С.Тэнгис нарын оролцсон:

Цахим шилжилтийн сайн туршлагыг Batse Tengis - YouTube хобоосоор орж сонсоорой. 

 

#цахим шилжилт, #Эстони улс, #ЦХХХЯ,