Ардчилсан намаас улс төрийн шинжтэй гүтгэлгүүдэд хариу, няцаалт хийж мэдээлэл өглөө. 

Ардчилсан намаас улс төрийн шинжтэй гүтгэлгүүдэд хариу, няцаалт хийж мэдээлэл өглөө. 

#live, #ардчилсан нам,