ЭЕШ эхэлсэнтэй холбогдуулан Боловсролын үнэлгээний төвөөс мэдээлэл өглөө. 

ЭЕШ эхэлсэнтэй холбогдуулан Боловсролын үнэлгээний төвөөс мэдээлэл өглөө. 

#онцолсон, #live, #ЭЕШ,